0 ks

Výmena a vrátenie tovaru


Postup pri VÝMENE tovaru:


1.) Tovar nám prosím zašlite najneskôr do 14 kalendárnych dní od doručenia. Tovar musí byť NEPOUŽITÝ v pôvodnom balení !!!

2.) Priložte list, kde uvediete:

- Vaše meno, adresu a telefónne číslo,

- názov produktu, ktorý zasielate na výmenu a tiež názov, kód produktu, veľkosť a farbu produktu, za ktorý chcete tovar vymeniť.

- číslo faktúry,

- Váš podpis a dátum.

3.) Späť s tovarom nám zašlite aj kópiu dokladu o kúpe.

4.) Tovar zasielajte v pôvodnom obale (v pôvodnej krabici, alebo inom pôvodnom balení ) tak, aby sa pri doručení nepoškodil alebo nezašpinil.

5.) Adresa pre doručenie :

divalli.sk
Továrenská 1635/2
07101 Michalovce

POZOR: Po preskúmaní neporušenosti tovaru bude uskutočnená výmena tovaru. Vymenený tovar Vám bude zaslaný v čo najkratšom možnom termíne, zvyčajne do 3 pracovných dni,pokiaľ je tovar skladom, na Vašu adresu. V prípade prvej výmeny tovaru je poštovné zadarmo. V prípade ďalšej výmeny si poštovné hradí kupujúci. Tovar v takomto prípade zašleme na dobierku za cenu poštovného.

Náklady na prepravu tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame.

Ako možem vrátiť tovar ?

V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote váš list o odstúpení od nákupu tovaru spolu s originál dokladom o kúpe doručený predávajúcemu. List môže byť priložený k tovaru, odporúčame Vám ho poslať doporučenou poštovou zásielkou. Odstúpenie od zmluvy nemôže byť uskutočnené elektronickou formou komunikácie.


Postup pri VRÁTENÍ tovaru:


1.) Tovar je možné vrátiť najneskôr do 14 kalendárnych dní od doručenia. Tovar musí byť nepoužitý a nepoškodený. V opačnom prípade Vám použitý tovar bude odoslaný spať a peniaze nebudú vrátené!!! Výnimka na vrátenie tovaru sa vzťahuje na spodnú bielizeň a plavky,ktoré nie je možné vrátiť z hygienických dôvodov.

2.) Priložte list o odstúpení od kúpy tovaru, kde uvediete

- Vaše meno, adresu a telefónne číslo

- v prípade, že požadujete vrátiť peniaze na účet, tak uveďte číslo účtu, v prípade, že si prajete vrátiť peniaze formou poštovej poukážky, uveďte nám danú skutočnosť do priloženého listu. Vrátenie platby formou poštovej poukážky je spoplatnené podľa cenníka slovenskej pošty.

- číslo faktúry,

- IBAN na vrátenie peňazí,

- Váš podpis a dátum.

3.) Späť s tovarom nám zašlite aj originál doklad o kúpe, ak ste k objednávke dostali aj darček, tak zašlite spať aj darček (v prípade,že tak neurobíte, hodnotu darčeka odrátame z vracanej sumy.

4.) Tovar zasielajte v pôvodnom obale (v pôvodnej krabici, alebo inom pôvodnom balení), tak aby sa pri doručení nepoškodil alebo nezašpinil.

5.) Adresa pre doručenie :

divalli.sk

Továrenská 1635/2

07101 Michalovce


Prosím, neposielajte tovar na dobierku ! Tovar zaslaný na dobierku neprevezmeme a vráti sa Vám späť, čím Vám vznikajú zbytočné náklady na poštovné. Za stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy od kupujúceho k predávajúcemu neručíme a nenesieme zodpovednosť!!!

Sumu zaplatenú za tovar Vám vrátime najneskor do 14 pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, avšak bežne vybavujeme vrátenie platieb v lehote kratšej ako 14 pracovných dní.

Aká je záručná doba na tovar ?

Záručná doba je 24 mesiacov, odo dňa prevzatia tovaru a začína plynúť dňom dodania tovaru. Na záruku sa nevzťahuje bežné opotrebenie tovaru.(viď záručný list)

Kontakty
Adresa: divalli.sk
Továrenská 2, 07101 Michalovce
OSOBNÉ ODBERY IBA v časoch:
Pon - Pia 12:00 - 16:00