0 ks

Záručný list

OBUV

Vážený zákazník,

ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli pre kúpu novej obuvi. Aby Vám výrobok slúžil čo najviac k Vašej spokojnosti, dovoľte aby sme Vás upozornili na niektoré skutočnosti, ktoré je dôležité zohľadňovať pri výbere obuvi a následnom používaní.
1. Výber obuvi
Výber obuvi je nutné podriadiť nielen estetickým kritériám, ale treba brať na zreteľ aj ďalšie neodlučiteľné aspekty.
Pred kúpou je nutné obuv si riadne vyskúšať a zvoliť správne veľkosť obuvi a šírku strihu. Vyhnete sa tým nepríjemnému rozťahovaniu obuvi, ktoré môže mať za následok poškodenie obuvi (natrhnutie atď.).
Pri výbere je nutné brať na zreteľ účel, ku ktorému budete obuv používať. Zohľadnite preto účelovosť obuvi, ktorá je uvedená na obale obuvi. Prípadná bližšia špecifikácia môže byť označená z opačnej strany tohto letáku na záručnom liste.
Spoločenská obuv: Je určená najmä do interiérov, miestností či kancelárii. Je citlivá pri používaní v mokrom prostredí a na nerovnom povrchu. Nie je vhodná ako obuv vychádzková. Ďalej ak výška podpätku presiahne 6 cm je vhodné využívať ju skôr ako obuv príležitostnú a nie ako obuv celodennú (v zmysle STN sa považuje za zdravotne závadnú).
Vychádzková a rekreačná obuv: Môžeme ju používať na bežné celodenné nosenie po menej náročnom teréne.
Vychádzková obuv módna: obuv, ktorá svojim zovňajškom nesie znaky obuvi vychádzkovej, ale spôsob jej prevedenia jej úžitkové vlastnosti obmedzuje. ( napr. Textilná obuv zimná je vhodná len do suchých zím a má zníženú vodeodolnosť) Nejedná sa o výrobok zníženej kvality, ale o obuv, na ktorej materiálové prevedenie je prispôsobené viac módnym trendom, ako danej účelovosti.
Športová obuv: Je nutné prihliadnuť na konkrétny šport, ku ktorému bude obuv používaná. Je treba prihliadať aj na skutočnosť , na akom povrchu sa bude obuv používať.
Domáca obuv: obuv interiérová bytová.
2.Ošetrovanie obuvi
Zakúpenú obuv je nutné pravidelne ošetrovať čistiacimi a konzervačnými prípravkami. Včasným a pravidelným ošetrovaním obuvi dosiahnete predĺženie životnosti tovaru, a zvýšite jeho estetičnosť.
Usňová obuv: Jedná sa o tovar vyrobený z prírodných materiálov, ktoré je nutné pravidelne ošetrovať prípravkami špeciálne určenými na jednotlivé povrchové úpravy usňových zvrškov obuvi. Jednotlivé prípravky Vám odporučí pri kúpi obuvi personál predajne. Je nutné pripomenúť, že obuv z prírodných materiálov nie je vhodná do daždivého počasia a treba počítať s vlhnutím či premokaním usne. Čiastočné zníženie premokania je možné dosiahnuť nanesením impregnačných prípravkov. Je nutné tiež počítať zo skutočnosťou, že pri zvýšenej potivosti nôh alebo pri navlhnutí obuvi môže dôjsť k čiastočnému púšťaniu farby z prírodných stielkových a podšívkových materiálov. Pre obuv z prírodných materiálov je tiež charakteristické vykazovať určité materiálové a farebné odlišnosti. Taktiež nie sú dopredu určené deformačné zóny a kresba na povrchu materiálu.
Syntetická obuv: Je vyrobená z plastov a poromerov. Jej údržba je jednoduchá a nenáročná. Stačí ju umyť vlhkou handrou a vyutierať do sucha. Nie je vhodná do mrazivého počasia pri teplotách nižších ako 5°C. Vtedy môže dôjsť k poškodeniu zvrškového materiálu. Taktiež nemá také termoizolačné vlastnosti ako napr. useň.
Textilná obuv: Ošetruje sa po vysušení vykefovaním nečistôt suchou kefkou, prípadne špeciálne určenými prípravkami. Syntetický semiš sa tiež považuje za textilný materiál.
Odporúčame ošetrovanie konzultovať s personálom predajne už pri kúpe výrobku.
3. Používanie obuvi
Pri obúvaní obuvi uzavretých strihov je nutné používať obuvák, aby sa tak predišlo poškodeniu a deformácii pätičky obuvi.
Sledovať priebežne opotrebenie obuvi a zabezpečiť včasnú opravu výrobku. Počas reklamačnej doby je nutné uplatniť si reklamáciu na obuv ihneď ako k poškodeniu obuvi došlo. Umožní sa tak včasná a riadna oprava obuvi, pripadne objektívne posúdenie neopraviteľnej vady. V prípade, že zákazník bude nosiť obuv s poškodením zanikne mu nárok na uplatnenie reklamácie.
Chráňte obuv pred premáčaním a chemikáliami. V prípade, že Vám obuv premokne, nevysušujte ju v bezprostrednej blízkosti zdrojov tepla, ale vysúšajte ju pri izbovej teplote.
Odporúčame Vám častejšie striedať obuv a to najmä z hygienických dôvodov. Dôležité časté menenie obuvi je najmä u ľudí so zvýšenou potivosťou nôh, pretože pot ako agresívna látka môže poškodiť stielkový materiál. Tomu sa dá čiastočne predísť tým, že obuv necháme vyvetrať.
Dodržiavaním tohto návodu sa vyhnete poškodeniam obuvi, ktoré by mohli byť pri posúdení reklamácie a vyhnete sa nepríjemným situáciám pri používaní obuvi.
Záručný list
Označenie výrobku:
vychádzková obuv celoročná vychádzková obuv módna domáca obuv
vychádzková obuv letná spoločenská obuv pracovná obuv
vychádzková obuv zimná športová obuv iná.................

Materiál:

useň syntetická textil

semiš prírodný semiš syntetický

Číslo vzoru a farba: ...... veľkosť: .......

Cena výrobku s DPH: ..............EUR Dátum predaje: ............

Iné záznamy: ........................................

Dátum predaja: .................. Pečiatka a podpis predávajúceho: .........................

Reklamačný poriadok:

1. Reklamáciu je nutné uplatniť u predajcu ihneď po zistení vady.
2. Reklamovaný výrobok musí byť riadne očistený, vysušený a v kartónovom obale.
3. Súčasťou reklamácie musí byť reklamačný lístok s číslom vzoru a popisom vady, potvrdený záručný list, ktorého súčasťou je návod na použitie a doklad o zakúpení výrobku.
4. Záruku je možné uplatniť len na výrobné a materiálové vady, ktoré sa vyskytnú v priebehu záručnej doby. Zákazník je povinný dodržiavať pokyny uvedené v návode na použitie, ktorý je súčasťou tohto záručného listu.
5. Vadou výrobku sa rozumie vzniknutý nedostatok na tovare, ktorý čiastočne, prípadne úplne znemožňuje jeho ďalšie použitie. Záruku nie je možné uplatniť na vady vzniknuté akýmkoľvek mechanickým poškodením (napr. natrhnutie zvršku), alebo zanedbaním základnej údržby uvedenej v návode na použitie.
6. Životnosť výrobku si nemožno zamieňať so záručnou dobou. Nesprávnym užívaním sa táto doba rapídne znižuje. Nadmerné opotrebenie taktiež nie je možné uplatniť ako závadu, a to v súvislosti s faktom, že opotrebenie je taktiež prirodzená vlastnosť výrobku.
7. V zmysle platnej legislatívy je záručná doba 24 mesiacov rozdelená na:
V časovom úseku 1. až 12. mesiac po zakúpení sa reklamácia vybavuje nasledovne:
a) Predávajúci vadu uzná a obuv ak je možné opraví
b) Predávajúci vadu uzná a vymení za rovnakú obuv - novú
c) Predávajúci vadu neuzná na základe posudku znalca, alebo oprávnenej osoby
V časovom úseku 13. až 24. mesiac po zakúpení sa reklamácia vybavuje nasledovne:
a) Predávajúci vadu uzná a obuv ak je možné opraví
b) Predávajúci vadu uzná a vymení za rovnakú obuv - novú
c) Predávajúci vadu neuzná, pričom sa nemusí preukazovať posudok znalca, alebo oprávnenej osoby. Zákazníkovi však nezaniklo právo obrátiť sa na znalca, alebo osobu oprávnenú individuálne.
Reklamáciu nie je možné uplatniť na nasledovné:
a) deformačné či iné vzhľadové a funkčné zmeny, ktoré majú svoj pôvod v opotrebovanie výrobku v priebehu záručnej doby, prípadne sú prirodzenou vlastnosťou použitého materiálu
b) opotrebenie v dôsledku nesprávneho výberu obuvi, nedodržania zásad účelovosti a nesprávnej údržby resp. ošetrovania obuvi (v zmysle návodu na použitie)
c)mechanické opotrebovanie (napr. deformácie podošiev a zvršku, deformácie pätičiek pri nazúvaní bez obuváku, prípadne bez rozšnurovania, pretrhnutie či prerezanie materiálu, vysúšanie obuvi na tepelnom zdroji atď.)
d) Vymeniteľné časti obuvi: ako napr. vymeniteľný pätník, alebo šnúrky majú prirodzene kratšiu životnosť ako sám výrobok. Ich výmena patrí k bežnej údržbe výrobku, ktorú vykonávajú doporučené strediska opravy obuvi na náklady spotrebiteľa (informáciu si žiadajte od predávajúceho pri kúpe výrobku)
e) Otláčanie zvršku , zlý sklon klenby a tomu podobné reklamácie sa nepovažujú za vady. Zákazník je povinný obuv si riadne vyskúšať a zohľadniť strih a veľkosť obuvi k svojim potrebám a dispozíciám. Nejedná sa o vadu výrobku , ale o skutočnosť , že konkrétny model, alebo veľkosť nemusí byť vhodný na konkrétnu nohu zákazníka.
f) Upozorňujeme , že zjavné vady ako napr. farbenie podšívkových materiálov je treba uplatniť ihneď. Nosenie obuvi s vadou je v rozpore s reklamačným poriadkom a môže mať za príčinu neuznanie reklamácie.

Kontakty
Adresa: divalli.sk
Továrenská 2, 07101 Michalovce
OSOBNÉ ODBERY IBA v časoch:
Pon - Pia 12:00 - 16:00